"BERNUSIOWE SPOTKANIE"
D±browa Górnicza
Listopad 2004